Omgeving van het beeldenpark

Schiphorsterweg 34-36

7966 AC De Schiphorst

Elke dag geopend van

10.00-17.00 uur

Landgoed De Havixhorst

Al meer dan 650 jaar zijn de geschiedenis van het landgoed De Havixhorst en de

provincie Drenthe nauw met elkaar verweven. Reeds in 1371 komt De Havixhorst voor

in documenten als bezit van de familie Van den Clooster. Vanaf de 17e eeuw kwam de

havezate in bezit van het machtige - en in de Reeststreek zeer bekende - adellijke

geslacht De Vos van Steenwijk. In de loop der eeuwen ontwikkelde het dal zich tot een

welvarend gebied waar de adel graag vertoefde. Het huidige statige landhuis dateert

uit 1753. De kern van het landgoed wordt gevormd door de havezate met haar

bijgebouwen, gracht en het omliggende opgaande loofbos.

De tuinen zijn onlosmakelijk verbonden met het totale complex. In het tuinontwerp is

gekozen voor een reconstructie van de tuinen volgens de in 1753 heersende mode van

de barok met een vrij strenge symmetrische opbouw. Over het landgoed is een

gemarkeerde wandelroute uitgezet. Deze en andere wandelroutes in de omgeving vindt

u op de website van Stichting Het Drentse Landschap, die eigenaar is van het landgoed

en van ruim 700 hectare natuurgebied in het nabij gelegen Reestdal.

Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij

Vlakbij De Havixhorst bevindt zich het Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij. In oude

geschriften wordt dit pand Lutke Havixhorst, ofwel De kleine Havixhorst genoemd.

Een benaming die duidelijk de historische relatie met de havezate aangeeft.

Op initiatief van de Vogelbescherming ontstond in 1981 het Drentse Ooievaarsstation

De Lokkerij in het Reestdal bij De Wijk. De familie Koopman voerde vanaf het aller-

eerste begin met veel succes het beheer over dit ooievaarsstation. Dankzij de stations

is de ooievaar als Nederlandse broedvogel op het nippertje behouden. Momenteel

vliegen er in Nederland ongeveer duizend ooievaars rond. Mede dankzij het

Ooievaarsbuitenstation neemt de Drentse populatie gestaag toe.


Schiphorsterweg 28

De Schiphorst

Telefoon (0522) 442 291

| Bezoek

Omgeving

Copyright 2014-2016

Geopend van 1 april tot 1 september op

woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Groepen op afspraak (niet op zondag).

Jonker Jan Arend Godert

de Vos van Steenwijk

(1876-1956)