Beeldenpark de Havixhorst

Bestuur

- Mevrouw L. de Vos van Steenwijk - voorzitter
- De Heer A.C. Wijland, namens Chateauhotel en –restaurant
  De Havixhorst - secretaris
- De heer G.Last, namens Stichting Het Drentse Landschap 
- De Heet J. Teeuwisse, namens Museum Beelden aan Zee
- Mevrouw A.Rens, namens het Drents Museum
- De Heer M. Schoonheim, namens de Gouden Vrienden


1556649094-bestuur.jpg