Beeldenpark de Havixhorst

Nicolas Dings

(Tegelen, 1953)

Dings volgde een opleiding aan de Stadsacademie te Maastricht en ging vervolgens naar de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam (1972-1977).

Hij interesseert zich voor het gebied tussen wat doorgaans als ‘officiële kunst’ wordt aangeduid en volkskunst. De beide kunstvormen hebben een totaal andere en tegengestelde esthetiek en bewegen zich tussen banaliteit en verhevenheid en goed en kwaad.

Zijn plastieken zijn vaak driedimensionale collages, waarbij hij gebruik maakt van de meest uiteenlopende materialen als brons, keramiek, hout, kunststof en textiel. Motieven ontleent hij onder meer aan de beeldtaal van de renaissance en de klassieke oudheid. Hij verbindt in zijn werk het materiële en het symbolische, het fysieke en het spirituele en doet dat op een eigentijdse wijze. Daarbij zoekt hij naar een balans tussen heden en verleden, tussen schoonheid en lelijkheid en tussen vorm en inhoud. Zo schept hij een eigen, vaak humoristisch, universum met veel ruimte voor associaties van de beschouwer.

Van Dings staat een veertigtal monumentale beelden in de openbare ruimte, het merendeel in Nederland, maar ook enkele in Duitsland. Het Spinozamonument in Amsterdam is daarvan misschien wel het bekendste voorbeeld. Maar in de noordelijke provincies zijn ook diverse werken van hem te vinden, waaronder Time and Roses in Meppel, Aktion in Assen en het Beleg van Steenwijk in Steenwijk. Zijn werk is in collecties van diverse Nederlandse musea opgenomen.

In 2010 was Dings vertegenwoordigd op de tentoonstelling ‘Mythe en Loofhout’ in Beeldenpark De Havixhorst.

Bubbles (2008)

Brons 160 x 40 x 30 cm

 

In 2010 schreef Carl van Laer in de publicatie bij de tentoonstelling ‘Mythe en Loofhout’ over dit werk: “Dit beeld toont de chimpansee van Michael Jackson, ‘Bubbles’, getooid met de emblemata van de vorige eeuw. Zijn baasje, alle spotlights op hem gericht maar toch eenzaam, prijkt op zijn revers. Evenals de kruisiging van Christus door Matthias Grünewald en de aanslag op de Twin Towers in 2001. Ze symboliseren de ondergang maar ook de wederopstanding: de aap neemt de rol van zijn baasje over…..denk ook aan Bukito uit Blijdorp.”