Beeldenpark de Havixhorst

ANBI

Beeldenpark de Havixhorst heeft de ANBI status. Dit houdt in dat de belastingdienst het park heeft aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Donateurs van onze stichting kunnen door deze status hun giften op een voordelige manier aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie hierover is te lezen op de website van de belastingdienst
ANBI