Beeldenpark de Havixhorst

Herman Lamers

 (Bussum, 1954)

Herman Lamers is beeldhouwer, installatiekunstenaar, fotograaf en tekenaar. Hij studeerde aan Academie Minerva in Groningen (1975-1981) en woont en werkt in Rotterdam.
Lamers bedenkt en creëert met name projecten voor de openbare ruimte. Hij houdt bij het ontwerpen in hoge mate rekening met de toekomstige locatie van een kunstwerk en is zich er zeer van bewust hoe mensen naar dat werk zullen kijken. Essentieel voor zijn werk is het onderzoek naar de functie en betekenis van het beeld in een sociale context. In zijn werk worden abstracte en realistische, poëtische en concrete beeldelementen aan de architectuur en of de ruimte toegevoegd. Daarbij gebruikt hij verschillende beeldtalen en concepten, technieken en diverse materialen zoals klei, brons, glas, aluminium, neon, hout, textiel en kunststoffen. Het doel van zijn werk is het aangaan van de confrontatie met zijn omgeving en de toeschouwer direct of indirect bij het beeld en de ruimte te betrekken. Door het werk een integraal deel van de ruimte te maken wordt de bezoeker onderdeel van die ruimte. De aspecten “tijd” en "de aanwezigheid" zijn belangrijke conceptuele aspecten in zijn werk geworden.

Memory (2015)

Glas en staal, 250 x 75 x 50 cm

Dit beeld gaat over de herinnering aan het gezicht van een overleden oude man. Het is een negatief portret, het ‘restant’ van een ander beeld. Het gezicht van de geportretteerde man is gescand toen hij nog leefde. De scan werd opgedeeld in lagen van 1 cm en door middel van een bijzondere waterstraalsnijtechniek uit 1 cm dikke rechthoekige glasplaten gesneden. Toen de glasplaten daarna weer op elkaar werden gezet ontstond er een glazen ‘blok’ waarin het gezicht weer zichtbaar werd, hoewel het niet meer aanwezig is en het niet meer aan te raken is. Het is slechts een herinnering aan een gezicht. De delen die uit de glasplaten zijn gesneden zijn ook weer op elkaar gelegd, waardoor een tweede beeld is ontstaan, dat wel tastbaar is.