Beeldenpark de Havixhorst

2010 Mythe & Loofhout

Het is geen toeval om het werk van de kunstenaars Iris Le Rutte, Nicolas Dings en Caspar Berger in één tentoonstelling bij elkaar te brengen. Je zou hun kunnen rekenen tot de 'nieuwe figuratieven'. Het verhalende speelt in hun werk een belangrijke rol, evenals de herkenbaarheid waarbij veelal de menselijke figuur het uitgangspunt is. Zij zijn geïnspireerd door de (kunst-)geschiedenis, de mythe, het sprookje

David van Caspar Berger