Beeldenpark de Havixhorst

Lucie Nijland

 (Enschede, 1944 - Amsterdam, 2019)

Nijland bracht een deel van haar jeugd in Canada door en volgde de middelbare school in Toronto. Na terugkeer in Nederland werd zij opgeleid tot grafisch ontwerper aan de AKI (Academie voor Kunst en Industrie) in Enschede. Na 1962 koos zij definitief voor beeldhouwen en ging naar de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar zij les kreeg van Piet Esser en Paul Grégoire. Esser, die een vermaard penningmaker was, stimuleerde zijn studenten zich met dit onderdeel van de beeldhouwkunst bezig te houden. Omstreeks 1968, tijdens haar academietijd, maakte hij een penning met de beeltenis van Nijland.

Zelf is zij ook actief geweest op het terrein van de penningkunst. In 2008 zette zij zelfs een penningwerkplaats op voor kunstenaars die zich wilden verdiepen in de betekenis van hedendaagse penningen. Daarnaast is ze lange tijd redacteur geweest van De Beeldenaar, het tweemaandelijks tijdschrift voor numismatiek en penningkunst, waarvoor ze regelmatig artikelen schreef. Haar man, de beeldhouwer Jannes Limperg (1942-2019), maakte ook penningen en was eveneens betrokken bij De Beeldenaar.

Na haar opleiding maakte Nijland aanvankelijk figuratieve beelden, waaronder diverse dierfiguren die bij scholen werden geplaatst. In latere beelden kreeg de abstractie de overhand.

Lenie Verbrugge (2009)

Muschelkalksteen, 140 cm

In dit beeld is Lenie Verbrugge-Jagerman (1931-2017) geportretteerd. Deze vrouw uit de Jordaan is meer dan vijftig jaar model geweest en zij poseerde ook op meerdere academies, onder meer op de Rijksakademie. Sommige kunstenaars hebben haar ouder zien worden en haar leven door de jaren heen vastgelegd. Ze was een rots van een model en toen ze nog jong was kon ze uren staan. Het beeld van Lenie is gehakt uit een steen die ongeveer 600 kilo woog toen Nijland eraan begon. Topmodel Lenie poseerde hiervoor in 1968 zes maanden lang vijf dagen per week. Vanaf 2002 werkte Nijland nog af en toe door aan dit beeld en pas in 2013 vond zij het helemaal af. Lenie is hier afgebeeld als een baadster. In de Griekse oudheid, rond 350 v. Chr., heeft Praxiteles dit thema voor het eerst toegepast en een realistische monumentale vrouwenfiguur geheel naakt afgebeeld: De Aphrodite van Knidos. Nijland roemde haar volumineuze model met de woorden: “Lenie heeft wat de Engelsen noemen ‘clear-features’ en een kont als een koffer.”