Beeldenpark de Havixhorst

Eric Claus

(Haarlem, 1936)

Eric Claus werd op 3 juni 1936 in Haarlem geboren. Al op 13-jarige leeftijd ging hij naar de Grafische School in Amsterdam. Daarna studeerde hij tekenen en grafiek aan de Amsterdamse Rijksnormaalschool voor tekenleraren (1952-1954). Hij werkte een korte tijd in het reclamevak, maar de beeldhouwkunst trok hem meer aan. Daarom zette hij in 1955 zijn opleiding voort aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar hij lessen volgde van Piet Esser en Paul Grégoire, die beiden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan zijn artistieke vorming. Later zou Claus terugkeren naar de academie in Amsterdam, toen hij daar in 1979 zelf hoogleraar beeldhouwkunst werd. Dat bleef hij elf jaar lang, maar in 1990 besloot hij zich geheel aan zijn creatieve werk te wijden.In 1983 verhuisde Claus en Levano naar Broek en Waterland waar zij beide hun ateliers hebben

Claus heeft een omvangrijk oeuvre opgebouwd. Zo heeft hij veel portretten gemaakt van zeer uiteenlopende figuren, zoals staatslieden, filosofen en sporters, onder wie Johan Cruyff. Ook zijn er op meer dan vijftig plaatsen in Nederland meer dan zeventig monumentale beelden van hem in de openbare ruimte te bewonderen.

Vanaf het begin van de jaren zestig is Claus ook actief geweest op het terrein van de penningkunst en heeft onder meer de penning ontworpen voor de Gouden Vrienden van Beeldenpark De Havixhorst. In zijn penningen zijn vaak letters verwerkt en daarbij kwam zijn grafische opleiding goed van pas.

Arlecchino (2005)

Brons 210 x 166 x 50 cm

Sinds de jaren zeventig zijn de figuren uit de Commedia dell ‘Arte een terugkerend onderwerp in het oeuvre van Eric Claus. De Commedia dell ‘Arte is de naam voor een van oorsprong Italiaans improvisatietoneel waarbij vaste karakters in steeds wisselende verhaallijnen optreden. Arlecchino - of Harlekijn in het Nederlands - is de clown van het gezelschap, die niet zozeer zichzelf als wel anderen voor gek laat staan. De wild dansende figuur van Claus, grotendeels opgebouwd uit losse elementen, lijkt hier overigens vooral met de wetten van de zwaartekracht te spotten.