Beeldenpark de Havixhorst

Geschiedenis

De geschiedenis van De Havixhorst gaat terug tot de Late Middeleeuwen toen de eerste boeren het Reestdal ontginden en zich vestigden op hoger gelegen zandopduikingen (horsten). Het monumentale huis dat nu De Havixhorst heet, is in 1753 gebouwd. De Havixhorst een exemplarisch voorbeeld van de buitenplaatscultuur in de 17e en 18e eeuw.

Het huis en haar bewoners speelden op hun eigen manier een rol in de lokale geschiedenis. Over De Havixhorst is in 2016 in samenwerking met Stichting Beeldenpark De Havixhorst een zogenaamd canonvenster opgenomen in de educatieve website de Canon van Meppel. Het omvat informatieve teksten, beeldmateriaal, een werkblad met opdrachten en activiteitentips.

Ik wil nu het canonvenster over De Havixhorst bekijken