Beeldenpark de Havixhorst

2012 Renaissance van het Noorden

Deze manifestatie was een samenwerking met de Klassieke Academie uit Groningen. De exposities waren verspreid over 16 lokaties in de drie noordelijke provincies en diende meerdere doelen:
Ten eerste het in de publieke aandacht brengen van de opbloei van de klassiek-figuratieve kunst in de afgelopen dertig jaar, met een overzicht van de stand van zaken in het Noorden van het land.
Ten tweede het verplaatsen van het discours over eigentijdse kunst van de oude (en allang achterhaalde) tegenstellingen “abstract versus figuratief” en “modern versus traditioneel” naar de veel reëlere vragen over de beeldende kwaliteit in alle categorieën.
Bovendien wilde het de picturale kracht laten zien van figuratieve kunst in het Noorden die een heel eigen geschiedenis heeft.

De kus van Natasja Bennink
1540929596-2012-renaissance-van-het-noorden.jpg
1540929701-2012-renaissance-van-het-noorden.jpg